HVAC

ABC KLIMA

HVAC

System HVAC to angielski skrót, w rozwinięciu brzmiący: heating, ventilation, air conditioning, czyli ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i oznaczający zintegrowany system urządzeń z wyżej wymienionych branż. W ramach systemów HVAC wykonuje się również izolacje cieplne i zimnochronne instalacji wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, a także izolacje przeciwpożarowych przewodów wentylacyjnych.